Witamy Na Naszej Stronie Internetowej

"Ze wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna." - Plutarch

Strona ta poświęcona jest polonijnej edukacji na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Zaadresowana jest przede wszystkim do dyrektorów i nauczycieli polskich szkół dokształcających Mamy jednak nadzieję, że po materiały i informacje tutaj zawarte będą sięgać również ci, którym bliskie są sprawy szkolnictwa polonijnego, a więc rodzice i młodzież, działacze polonijni oraz sympatycy szkół polonijnych.

Dyrektorzy i opiekunowie szkół znajdą tutaj wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowej organizacji i sprawnego kierowania placówkami edukacyjnymi, nauczyciele - inspirujace do pracy dydaktyczno-wychowawczej materiały, artykuły, konspekty lekcji.

Pojawią się tutaj informacje o wspólnych dla szkolnictwa polonijnego zadaniach i założeniach, o międzyszkolnych imprezach i uroczystościach, zorganizowanych pod auspicjami Centrali Polskich Szkół Dokształcających, organizacji, spełniającej rolę polonijnego kuratorium szkolnego i koordynującej pracę polonijnych szkół.

Ogłoszenia

Zyczenia Świąteczne12.15.14

Bal studniówkowy12.12.14

Powolanie zespołu ds. redagowania gazety11.25.14

View All »