Kalendarz Uroczystości - Calendar of Events

ROK SZKOLNY 2016/2017

1050 Rocznica Chrztu Polski

3-5, 10-11 września - 51-szy Polsko-Amerykański Festiwal w Amerykańskiej Częstochowie

18 września - Msza św. i uroczyste złożenia kwiatów przy pomniku „Katyń 1940″ w Jersey City, NJ: 14:00

24 września - 10-lecie Szkoły Polskiej im. św. Jana Pawła II East Stroudsburg, PA

Pazdziernik - Edukacja historyczna poprzez teatr - warsztaty teatralne i inscenizacyjne Chrztu Polski

2 października - Parada Pułaskiego w Nowym Jorku

8 pazdziernika - Msza Apostolatu Polsko-Slowackiego, Newark, NJ

8 października - Bankiet z okazji Święta Edukacji Narodowej, Polanka Sokołów, Hillsborough, NJ

9 października - Jubileusz 25-lecia kapłaństwa biskupa W. Mroziewskiego

15 pazdziernika - Msza Dziedzictwa Narodowego, Katedra św. Józefa, Brooklyn, NY: 17:00

15-16 pazdziernika - Polonijny Dzien Dwujęzyczności

16-17 października - Warsztaty w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami w 2016 r.”, współfinasowanego przez Senat RP, pod nazwą: „Język polski drogą do sukcesu - warsztaty powtórzeniowe z języka polskiego dla uczniów szkół polonijnych w USA ze szkoleniem uzupełniającym dla nauczycieli języka polskiego jako drugiego w USA (kontynuacja)”.

16 października - 5K “Bieg o uśmiech dziecka”- Children’s Smile Foundation

19 pazdziernika - „Portret ze słów” Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej wręczenie nagród - Konsulat RP w NYC

22 października - Uroczystość poświęcona obchodom 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II, Polski Dom Narodowy w Glen Cove, NY, godz. 18:00

29 października - Obchody 15-lecia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Plainfield, NJ, Jesienny Bal Jubileuszowy - rozpoczęcie jubileuszu 15-lecia szkoły

30 października - Bankiet z okazji 50-lecia PSD im. Kazimierza Pułaskiego, NJ

30 października - Msza św. w intencji zmarłych nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie o godz. 12:30

6 listopada - Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze CPSD

12-22 listopada - Warsztaty w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami w 2016 r.”, współfinasowanego przez Senat RP, pod nazwą:" Nowoczesne metody i techniki nauczania w szkolnictwie polonijnym, z uwzględnieniem podnoszenia kompetencji językowych i komunikacyjnych nauczycieli oraz ich warsztatu metodycznego związanego z nauczaniem języka polskiego, historii Polski oraz geografii Polski". Warsztaty poprowadza dr Beata Jedryka i dr Natalia Siudzinska z Uniwersytetu Warszawskiego.

19 listopada - 30-lecie PSS im. Bł. ks. J. Popiełuszki w Derby, CT

19 listopada - 15-lecie Polskiej Szkoły „Ogniwo”, Trenton, NJ

20 listopada - Bankiet Polish Gift of Life

20 listopada - Egzamin z jezyka polskiego - LOTE

11 grudnia - Spotkanie opłatkowe nauczycieli w Konsulacie RP w Nowym Jorku

17 grudnia - Wieczór Kolęd w PS im. M. Skłodowskiej-Curie, Clearwater, FL

8 stycznia 2017 - Jasełka i obchody 15-lecia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Plainfield, NJ - uroczystość upamiętniająca rocznicę powstania szkoły (20 stycznia 2002 roku).

28 stycznia - Studniówka, Royal Manor, Garfield, NJ

4 lutego - Pulaski Association of Business Profesional Men-przyznanie tytulu człowieka roku 2016

18-19 lutego - Rekolekcje dla młodzieży w Amerykańskiej Częstochowie

luty/marzec - Eliminacje konkursów „Opowiadania Legend” Fundacji Kościuszkowskiej

marzec/kwiecień - Konkurs Recytatorski w stanach CT, MA i RI

kwiecien - Egzaminy Ceryfikatowe z jezyka polskiego

kwiecien - Obchody 77 rocznicy zbrodni katyńskiej i 7-mej rocznicy katastrofy smoleńskiej przy pomniku Katyń 1940 w Jersey City, NJ

kwiecien - Festiwal Szkol Polonijnych: „1050 Rocznica Chrztu Polski”

3 czerwca 2017 - 30 rocznica powstania szkoły im. Adama Mickiewicza w Stamford, CT: jubileuszowy bankiet

10-11 czerwca - Rekolekcje dla nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie

czerwiec - Uroczystość wręczenia stypendiów absolwentom szkół polonijnych